Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9.A TH TH TH
9.B TH TH
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Mejsnarová Lenka - -
Rulfová Nina - - - Mal
Kmínková Jana - .. -
Švábová Milena - Hla Hla .. .. - - -
Hladíková Vodvárková Jana - Mej .. Ha
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Drncová Daniela
4 navíc Pr 2. 2. za odpadlou
4 odpadá VV 4. zrušeno
5 odpadá VV 4. zrušeno
Halamová Veronika
4 spojeno (HlVo NL) AJ 8. (AJ8A) 8.
5 odpadá AJ 9.B
6 odpadá AJ 9.A zrušeno
7 odpadá AJ 6. (AJ6a) zrušeno
Hlava Lubomír
1 navíc M 5. 5. za odpadlou
2 supl. (ŠvM Absc) M 5. 5. za odpadlou
3 supl. (ŠvM Absc) ČJ 5. 5. za odpadlou
4 navíc ČJ 5. 5. za odpadlou
Hloušková Milena
2 navíc M 4. 4. za odpadlou
4 přesun << ČJ 4. 4. z 28.6. 5. hod
4 odpadá TV 5. zrušeno
Hruška David
6 odpadá F 6. zrušeno
7 odpadá 7. (ch7) zrušeno
8 odpadá 7. (ch7) zrušeno
Mejsnarová Lenka
1 odpadá AJ 5. zrušeno
2 supl. (HlVo NL) AJ 9.B 9.B za odpadlou
Rulfová Nina
7 odpadá 7. (d7) zrušeno
8 odpadá 7. (d7) zrušeno
Kopecká Klára
5 odpadá TV 3. zrušeno
Malečková Kateřina
4 supl. (Rulf NL) ČJ 6. 6. za odpadlou
4 odpadá OV 9.A
Svatá Šárka
2 odpadá Inf 4. zrušeno
6 odpadá PřCv 8. (PŘC8) zrušeno
8 odpadá PřCv 8. (PŘC8) zrušeno
Hladíková Vodvárková Jana
7 odpadá AJ 6. (AJ6b) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
2.
4 Pr 2. navíc Drn
4 TV odpadá (ŠvM)
3.
5 TV odpadá (Ko)
4.
2 M 4. navíc Hlo
2 Inf odpadá (Sv)
4 ČJ 4. přesun << Hlo z 28.6. 5. hod
4 VV odpadá (Drn)
5 VV odpadá (Drn)
5.
1 M 5. navíc Hla
1 AJ odpadá (Mej)
2 M 5. supluje Hla (ŠvM)
3 ČJ 5. supluje Hla (ŠvM)
4 ČJ 5. navíc Hla
4 TV odpadá (Hlo)
5 HV odpadá (ŠvM)
6.
4 ČJ 6. supluje Mal (Rulf)
6 F odpadá (Hru)
7 AJ AJ6a odpadá (Ha)
7 AJ AJ6b odpadá (HlVo)
7.
7 ch7 odpadá (Hru)
7 d7 odpadá (Rulf)
8 ch7 odpadá (Hru)
8 d7 odpadá (Rulf)
8.
4 AJ AJ8A 8. spojí Ha (HlVo)
6 PřCv PŘC8 odpadá (Sv)
8 PřCv PŘC8 odpadá (Sv)
9.A
6 AJ odpadá (Ha)
3. - 5. les. Třídnická hodina
9.B
2 AJ 9.B supluje Mej (HlVo)
4. - 5. les. Třídnická hodina
Pedagogický dohled u třídy:
9.A
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Kmínková Jana
9.B
Hodina: 4. - 5. les., Učitel: Mejsnarová Lenka