Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Thursday 14. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8. Test Test
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Kmínková Jana - - Švi - Hla - - -
Svatá Šárka .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dovolová Lubomíra
3 výměna >> M 6. na 4. hod
4 výměna << M 6. F-Ch z 3. hod
4 přesun >> F 8. (AJ8A) na 5. hod
5 přesun << F 8. (AJ8A) F-Ch z 4. hod
Hlava Lubomír
5 supl. (Km ZKš) M 6. Z výměna
Novotná Marie
před 6. hod dohled školní jídelna  
Krejčová Kateřina
3 výměna << D 6. z 4. hod
4 přesun << AJ 9. Z z 5. hod
4 výměna >> D 6. na 3. hod
5 přesun >> AJ 9. na 4. hod
Skřenková Veronika
4 přesun << AJ 8. (AJ8A) NT z 5. hod
4 přesun >> AJ 8. (AJ8B) na 5. hod
5 přesun << AJ 8. (AJ8B) NT z 4. hod
5 přesun >> AJ 8. (AJ8A) na 4. hod
Švihelová Dita
3 supl. (Km ZKš) ČJ 9. ČJ výměna
Vodvárková Jana
4 přesun << NJ 8. (AJ8B) ČJ z 5. hod
4 přesun >> NJ 9. na 5. hod
5 přesun << NJ 9. ČJ z 4. hod
5 přesun >> NJ 8. (AJ8B) na 4. hod
Změny v rozvrzích tříd
6.
3 D výměna << Kr z 4. hod
3 M výměna >> na 14.11. 4. hod
4 M F-Ch výměna << Dov z 3. hod
4 D výměna >> na 14.11. 3. hod
5 M Z supluje Hla (Km)
8.
4 NJ AJ8B ČJ přesun << Vod z 5. hod
4 AJ AJ8A NT přesun << Skř z 5. hod
4 F AJ8A přesun >> na 14.11. 5. hod
4 AJ AJ8B přesun >> na 14.11. 5. hod
5 F AJ8A F-Ch přesun << Dov z 4. hod
5 AJ AJ8B NT přesun << Skř z 4. hod
5 NJ AJ8B přesun >> na 14.11. 4. hod
5 AJ AJ8A přesun >> na 14.11. 4. hod
7. - 8. les.Testování žáků
9.
3 ČJ ČJ supluje Švi (Km)
4 AJ Z přesun << Kr z 5. hod
4 NJ přesun >> na 14.11. 5. hod
5 NJ ČJ přesun << Vod z 4. hod
5 AJ přesun >> na 14.11. 4. hod
Pedagogický dohled u třídy:
8.
Hodina: 7. - 8. les., Učitel: Svatá Šárka